PONEDJELJAK      UTORAK      SRIJEDA      ČETVRTAK      PETAK       SUBOTA       NEDJELJA

 

                            PONEDJELJAK

 

00:00 Radio drama

01:00 Izbor iz Naših Časopisa

03:00 Radio roman

04:00 Muzika

06:00 Starogradski biseri

07:00 Homerov radio budilnik

08:00 Jutarnji program

08:05 Prvi reklamni blok

08: 15 Meteo I

08:30 Servisne informacije

08:45 Pregled štampe

09:00 Vijesti

09:05 Drugi reklamni blok

09:15 Homerov medical centar

09:30 In English please 1, (tečaj stranog jezika)

09:45 Izbor Hita dana

10:00 Hit dana

10:05 Treći reklamni blok

10:15 Homerov kulturni vodič I

10:30 Sa lica mjesta

10:45 Pravila jezika i govora

11:00 Vijesti

11:05 Četvrti reklamni blok

11:15 Homerova tema dana

11:30 Homer vas nagrađuje

11:45 Odjava prijepodnevnog programa

12:00 Hit dana

12:05 Peti reklamni blok

12:15 Najava dnevnog programa

12:30 Meteo II

12:45 Kultura življenja

13:00 Vijesti

13:05 Šesti reklamni blok

13:15 Homerov kulturni vodič II

13:30 Fiskalne teme i sektor osiguranja

13:45 In English, please 2, (tečaj stranog jezika)

14:00 Hit dana

14:05 Sedmi reklamni blok

14:15 Sport Specijal

14:30 Homerova dramska radionica

14:45 Iz Homerove Biblioteke

15:00 Vijesti

15:05 Osmi reklamni blok

15:15 Večeras na Radiju

15:30 Homerova periodika

15:45 Odjava dnevnog programa

15:55 Hit dana

16:00 Starogradski biseri

17:00 Vijesti

17:30 Aforizmi i poslovice

18:00 Homerova pjesmarica

19:00 Vijesti

19:30 In English, please 3, (Tečaj stranog jezika)

20:00 Radio roman

21:00 Radio drama

22:00 Iz naših Časopisa

23:30 In English, please 1-3, (Tečaj stranog jezika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            UTORAK

 

00:00 Radio drama

01:00 Izbor iz Naših Časopisa

03:00 Radio roman

04:00 Muzika

06:00 Starogradski biseri

07:00 Homerov radio budilnik

08:00 Jutarnji program

08:05 Prvi reklamni blok

08: 15 Meteo

08:30 Servisne informacije

08:45 Pregled štampe

09:00 Vijesti

09:05 Drugi reklamni blok

09:15 Bibliotečko nasljeđe

09:30 Italiano, per favore 1, (Tečaj stranog jezika)

09:45 Izbor Hita dana

10:00 Hit dana

10:05 Treći reklamni blok

10:15 Homerov kulturni vodič I

10:30 Sa lica mjesta

10:45 Popularna geografija

11:00 Vijesti

11:05 Četvrti reklamni blok

11:15 Homerova tema dana

11:30 Homer vas nagrađuje

11:45 Odjava prijepodnevnog programa

12:00 Hit dana

12:05 Peti reklamni blok

12:15 Najava dnevnog programa

12:30 Meteo II

12:45 Kultura življenja

13:00 Vijesti

13:05 Šesti reklamni blok

13:15 Homerov kulturni vodič II

13:30 Region i Svijet

13:45 Italiano, per favore 2, (Tečaj stranog jezika)

14:00 Hit dana

14:05 Sedmi reklamni blok

14:15 Helenska mitologija

14:30 Homerova dramska radionica

14:45 Iz Homerove Biblioteke

15:00 Vijesti

15:05 Osmi reklamni blok

15:15 Večeras na Radiju

15:30 Homerova periodika

15:45 Odjava dnevnog programa

15:55 Hit dana

16:00 Starogradski biseri

17:00 Vijesti

17:30 Aforizmi i poslovice

18:00 Homerova pjesmarica

19:00 Vijesti

19:30 Italiano, per favore 3, (Tečaj stranog jezika)

20:00 Radio roman

21:00 Radio drama

22:00 Iz naših Časopisa

23:30 Italiano, per favore 1-3, ( Tečaj stranog jezika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            SRIJEDA

 

00:00 Radio drama

01:00 Iz Naših Časopisa

03:00 Radio roman

04:00 Muzika

06:00 Starogradski biseri

07:00 Homerov radio budilnik

08:00 Jutarnji program

08:05 Prvi reklamni blok

08: 15 Meteo

08:30 Servisne informacije

08:45 Pregled štampe

09:00 Vijesti

09:05 Drugi reklamni blok

09:15 Glas za jednakost

09:30 Espanyol, por favor 1, ( Tečaj stranog jezika)

 09:45 Izbor Hita dana

10:00 Hit dana

10:05 Treći reklamni blok

10:15 Homerov kulturni vodič I

10:30 Sa lica mjesta

10:45 Turističke teme

11:00 Vijesti

11:05 Četvrti reklamni blok

11:15 Homerova tema dana

11:30 Homer vas nagrađuje

11:45 Odjava prijepodnevnog programa

12:00 Hit dana

12:05 Peti reklamni blok

12:15 Najava dnevnog programa

12:30 Meteo II

12:45 Kultura življenja

13:00 Vijesti

13:05 Šesti reklamni blok

13:15 Homerov kulturni vodič II

13:30 Homerova istorijska čitanka

13:45 Espanyol, por favor  2, (Tečaj stranog jezika)

14:00 Hit dana

14:05 Sedmi reklamni blok

14:15 Iznad istoka i zapada  

14:30 Homerova dramska radionica

14:45 Iz Homerove Biblioteke

15:00 Vijesti

15:05 Osmi reklamni blok

15:15 Večeras na Radiju

15:30 Homerova periodika

15:45 Odjava dnevnog programa

15:55 Hit dana

16:00 Starogradski biseri

17:00 Vijesti

17:30 Aforizmi i poslovice

18:00 Homerova pjesmarica

19:00 Vijesti

19:30 Espanyol por favor 3,( Tečaj stranog jezika)

20:00 Radio roman

21:00 Radio drama

22:00 Iz naših Časopisa

23:30 Espanyol, por favor  1-3, (Tečaj stranog jezika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ČETVRTAK

 

00:00 Radio drama

01:00 Iz Naših Časopisa

03:00 Radio roman

04:00 Muzika

06:00 Starogradski biseri

07:00 Homerov radio budilnik

08:00 Jutarnji program

08:05 Prvi reklamni blok

08: 15 Meteo

08:30 Servisne informacije

08:45 Pregled štampe

09:00 Vijesti

09:05 Drugi reklamni blok

09:15 Homerov svijet bajki

09:30 Français, s'il vous pla ît 1, (Tečaj stranog jezika)

09:45 Izbor Hita dana

10:00 Hit dana

10:05 Treći reklamni blok

10:15 Homerov kulturni vodič I

10:30 Sa lica mjesta

10:45 Dječije teme

11:00 Vijesti

11:05 Četvrti reklamni blok

11:15 Homerova tema dana

11:30 Homer vas nagrađuje

11:45 Odjava prijepodnevnog programa

12:00 Hit dana

12:05 Peti reklamni blok

12:15 Najava dnevnog programa

12:30 Meteo II

12:45 Kultura življenja

13:00 Vijesti

13:05 Šesti reklamni blok

13:15 Homerov kulturni vodič II

13:30 Iz rada nevladinog sektora

13:45 Français, s'il vous pla ît 2, (Tečaj stranog jezika)

14:00 Hit dana

14:05 Sedmi reklamni blok

14:15 Tehnološke teme

14:30 Homerova dramska radionica

14:45 Iz Homerove Biblioteke

15:00 Vijesti

15:05 Osmi reklamni blok

15:15 Večeras na Radiju

15:30 Homerova periodika

15:45 Odjava dnevnog programa

15:55 Hit dana

16:00 Starogradski biseri

17:00 Vijesti

17:30 Aforizmi i poslovice

18:00 Homerova pjesmarica

19:00 Vijesti

19:30 Français, s'il vous pla ît 3, (Tečaj stranog jezika)

20:00 Radio roman

21:00 Radio drama

22:00 Iz naših Časopisa

23:30 Français, s'il vous pla ît 1-3, (Tečaj stranog jezika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            PETAK

 

00:00 Radio drama

01:00 Iz Naših Časopisa

03:00 Radio roman

04:00 Muzika

06:00 Starogradski biseri

07:00 Homerov radio budilnik

08:00 Jutarnji program

08:05 Prvi reklamni blok

08: 15 Meteo

08:30 Servisne informacije

08:45 Pregled štampe

09:00 Vijesti

09:05 Drugi reklamni blok

09:15 Vikend pred nama

09:30 Deutsch bitte 1, (Tečaj stranog jezika)

09:45 Izbor Hita dana

10:00 Hit dana

10:05 Treci reklamni blok

10:15 Homerov kulturni vodič I

10:30 Sa lica mjesta

10:45 Savjeti advokata

11:00 Vijesti

11:05 Četvrti reklamni blok

11:15 Homerova tema dana

11:30 Homer vas nagrađuje

11:45 Odjava prijepodnevnog programa

12:00 Hit dana

12:05 Peti reklamni blok

12:15 Najava dnevnog programa

12:30 Meteo II

12:45 Kultura življenja

13:00 Vijesti

13:05 Šesti reklamni blok

13:15 Homerov kulturni vodič II

13:30 Iz knjige recepata

13:45 Deutsch bitte 2, ( Tečaj stranog jezika)

14:00 Hit dana

14:05 Sedmi reklamni blok

14:15 Latinski citati

14:30 Homerova dramska radionica

14:45 Iz Homerove Biblioteke

15:00 Vijesti

15:05 Osmi reklamni blok

15:15 Večeras na Radiju

15:30 Homerova periodika

15:45 Odjava dnevnog programa

15:55 Hit dana

16:00 Starogradski biseri

17:00 Vijesti

17:30 Aforizmi i poslovice

18:00 Homerova pjesmarica

19:00 Vijesti

19:30 Deutsch bitte 3, (Tečaj stranog jezika)

20:00 Radio roman

21:00 Radio drama

22:00 Iz naših Časopisa

23:30 Deutsch bitte 1-3, (Tečaj stranog jezika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            SUBOTA

 

00:00 Homerov bioskop

03:00 Homerov svijet ozbiljne muzike

04:00 Muzika

06:00 Starogradski biseri

07:00 Homerov radio budilnik

08:00 Jutarnji program

08: 15 Meteo

08:30 Servisne informacije

08:45 Pregled štampe

09:00 Vijesti

09:05 Drugi reklamni blok

09:15 На русском, пожалуйста 1, (Тečaj stranog jezika)

09:30 Homerov paraolimpijski klub (autorska emisija Igora Tomića)

10:30 Sport Specijal

10:45 Treći reklamni blok

11:00 Vijesti

11:05 Četvrti reklamni blok

11:15 Izbor hita sedmice

12:00 Proglašenje hita sedmice

12:05 Peti reklamni blok

12:15 Najava dnevnog programa

12:30 Meteo II

12:45 Kultura življenja

12:55 Hit sedmice

13:00 Vijesti

13:05 Šesti reklamni blok

13:15 На русском, пожалуйста 2, (Тečaj stranog jezika)

13:30 Sedmi reklamni blok

13:55 Hit sedmice

14:00 Zvukom do svjetlosti (autorska emisija Veska Joketića)

15:00 Vijesti

15:05 Osmi reklamni blok

15:15 Humoreske na radiju Homer

15:45 Odjava dnevnog programa

15:55 Hit sedmice

16:00 Starogradski biseri

17:00 Vijesti

17:30 Aforizmi i poslovice

18:00 Homerova pjesmarica

19:00 Vijesti

19:30 На русском, пожалуйста 3, (Тečaj stranog jezika)

20:00 Homerov bioskop

23:30 На русском, пожалуйста 1-3, (Тečaj stranog jezika) R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            NEDJELJA

 

 

00:00 Homerova radio tribina

01:00 Homerov radio koncert

03:00 Homerov svijet ozbiljne muzike

04:00 Muzika

07:00 Homerov radio budilnik

07:30 Prvi reklamni blok

08:00 Nedeljno bogosluženje

10:55 Drugi reklamni blok

11:00 Epska poezija

11.55 Treći reklamni blok

12:00 Homerovi dijalozi (intervju sedmice)

13:30 Četvrti reklamni blok

13:35 Muzika

13:55 Peti reklamni blok

14:00 Homerov radio concert R

15:30 Šesti reklamni blok

16:00 Zvukom do svjetlosti R

17:30 Sedmi reklamni blok

18:00 Homerov paraolimpijski klub R

20:00 Epska poezija

21:00 Homerovi dijalozi R

23:00 Homerov svijet Ozbiljne muzike