Adaptacija filma urađena je u našem Udruženju, uz finansijsku podršku Javnog servisa. Tekst za naraciju pripremio je tim Kulturnog centra Homer i Biblioteke za slijepe Crne Gore u sastavu: Ana Nikolić, Stefa Adžić i Božidar Denda, tekst čitao Marko Jaćimović, tonsko snimanje i montaža Maja Sekulović.
 Ovo je praktično pilot projekat i očekuje se da u bliskoj budućnosti bude prilagođeno više ostvarenja domaće i strane kinematografije.
    Zahvaljujemo reditelju Nikoli Vukčeviću koji je za potrebe ovog projekta ustupio svoj film bez naknade kao i članovima Savjeta RTCG koji su podržali i podsticali njegovu realizaciju.
    Kulturni centar „Homer“ iz Podgorice je nevladino udruženje koje okuplja profesionalne i umjetnike amatere sa oštećenim vidom.Ima više umjetničkih sekcija za djecu i mlade oštećenog vida , amatersko pozorište , a od skora se bavi i adaptacijom filmova za svoje korisnike.
    Udruženje je vlasnik radio stanice Homer, prvog elektronskog medija za kulturu u Crnoj Gori , koji značajnu pažnju posvećuje programskim segmentima za lica sa invaliditetom.
Udruženje razvija partnersku saradnju sa Bibliotekom za slijepe Crne Gore , sa kojom je realizovalo više značajnih projekata na zapošljavanju lica oštećenog vida.