-Ministarstvo sporta odobrilo rešenje o finansiranju sportskih subjekata-dobar senzibilitet  ka Paraolimpijskom komitetu
-Golbal ekipa Crne Gore na Međunarodnom turniru u Zagrebu