-Golbal reprezentacija osvojila drugo mjesto na Međunarodnom turniru u Sarajevu
-Mirnes Ramović na redovnom atletskom takmičenju „Atletski trofej“ u Baru